ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ

Σ΄αυτή την ενότητα θα βρίσκετε περιλήψεις από επιλεγμένα πρόσφατα άρθρα της διεθνούς βιβλιογραφίας, τους αντίστοιχους συνδέσμους για το άρθρο και το περιοδικό, καθώς  και σχόλια.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Αν έχετε κάποιο ενδιαφέρον περιστατικό για να αναρτηθεί στο site, παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο του Επιστημονικού Διευθυντή (τηλ. 210 6862626) και στείλτε μας το υλικό σας (κείμενο, φωτογραφίες ή video), προκειμένου να αξιολογηθεί και να αναρτηθεί.


 

Επίπεδο

Επεξήγηση

Ι

Ισχυρές ενδείξεις που λαμβάνονται από τουλάχιστον μία καλά σχεδιασμένη τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη.

ΙΙ-1

Ισχυρές ενδείξεις που λαμβάνονται από καλά σχεδιασμένες ελεγχόμενες μελέτες χωρίς τυχαιοποίηση.

ΙΙ-2

Ισχυρές ενδείξεις που λαμβάνονται από καλά σχεδιασμένες αναλυτικές μελέτες ομάδας (cohort) ή περιπτώσεων (case-control), κατά προτίμηση από περισσότερα του ενός κέντρα.

ΙΙ-3

Ισχυρές ενδείξεις που λαμβάνονται από πολλαπλές χρονικές σειρές, με ή χωρίς παρέμβαση. Δραματικά αποτελέσματα που λαμβάνονται από μη ελεγχόμενα πειράματα, ανήκουν σ΄αυτή την κατηγορία.

ΙΙΙ

Γνώμες έγκριτων αρχών, βασισμένες στην κλινική εμπειρία, περιγραφικές μελέτες ή αναφορές ειδικών επιτροπών.

Με βάση τα ανωτέρω επίπεδα τεκμηρίωσης, οι συστάσεις που παρέχονται, διαβαθμίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Επίπεδο Α: Συστάσεις που βασίζονται σε καλές και συμπαγείς επιστημονικές ενδείξεις.

Επίπεδο Β: Συστάσεις που βασίζονται σε περιορισμένες ή ασυνεπείς επιστημονικές ενδείξεις.

Επίπεδο C: Συστάσεις που βασίζονται πρωταρχικά σε ομοφωνίες (consensus) και γνώμες ειδικών.

ACOG: Reading the Medical Literature


Επίπεδο

Επεξήγηση

1++

Υψηλής ποιότητας μετα-αναλύσεις, συστηματικές ανασκοπήσεις τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών, ή τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες με πολύ χαμηλό κίνδυνο συστηματικού λάθους (bias).

1+

Καλά σχεδιασμένες μετα-αναλύσεις, συστηματικές ανασκοπήσεις τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών, ή τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες με χαμηλό κίνδυνο συστηματικού λάθους (bias).

1-

Μετα-αναλύσεις, συστηματικές ανασκοπήσεις τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων μελετών, ή τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες με υψηλό κίνδυνο συστηματικού λάθους (bias).

2++

Υψηλής ποιότητας συστηματικές ανασκοπήσεις πληθυσμιακών (cohort) μελετών ή μελετών περιπτώσεων (case-control), ή πληθυσμιακών μελετών με πολύ χαμηλό κίνδυνο συστηματικού λάθους (bias), σύγχυσης, τυχαιότητας, και υψηλή πιθανότητα αιτιολογικής συσχέτισης.

2+

Καλά σχεδιασμένες πληθυσμιακές (cohort) μελέτες ή μελέτες περιπτώσεων (case-control), με χαμηλό κίνδυνο συστηματικού λάθους (bias), σύγχυσης, τυχαιότητας, και μέτρια πιθανότητα αιτιολογικής συσχέτισης.

2-

Πληθυσμιακές (cohort) μελέτες ή μελέτες περιπτώσεων (case-control), με υψηλό κίνδυνο συστηματικού λάθους (bias), σύγχυσης, τυχαιότητας, και χαμηλή πιθανότητα αιτιολογικής συσχέτισης.

3

Μη αναλυτικές μελέτες, όπως αναφορές περιστατικών.

4

Γνώμες ειδικών

 


  <<<< Εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμους πίνακες από το χώρο της Μαιευτικής και Γυναικολογίας που διευκολύνουν την Κλινική πράξη