ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Η Μαιευτική – Γυναικολογική Κλινική «ΓΑΙΑ» του «Ομίλου Ιατρικού Αθηνών»,  συνεχίζοντας την προσπάθεια συνεχούς ενημέρωσης και εκπαίδευσης των συνεργατών της Μαιευτήρων – Γυναικολόγων, εκδίδει εγκόλπιο με τίτλο "ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΗΣΗΣ", με στόχο τη διευκόλυνσή τους στην αξιολόγηση των σημαντικότερων κλινικών συμπτωμάτων και εργαστηριακών ευρημάτων που συναντούν στην καθ’ημέραν μαιευτική πράξη.

Η συγγραφή του ιατρικού αυτού εγκόλπιου βασίστηκε σε ανάλογες αναφορές που περιλαμβάνονται στα κλασικά συγγράμματα που αναφέρονται στην παθολογία της κύησης και ειδικότερα στις κυήσεις υψηλού κινδύνου. Τα κυριότερα από τα συγγράμματα αυτά είναι: “Medical complications in pregnancy” -  Craigo SD, Craigo S, Baker E. McGraw-Hill (2005), “Medical complications during pregnancy” - Burrow G, Duffy T, Copel J. Saunders (2004), “Maternal-Fetal Medicine: Principles and Practice” - Creasy RK, Resnik R, Iams JD. Saunders (2004), “Medical disorders during pregnancy” - Barron WM, Lindheimer MD, Davison JM. Mosby (2000), “Williams manual of pregnancy complications” - Leveno K, Cunningham F, Bloom S. McGraw-Hill (2012), “Handbook of Obstetric Medicine” - Nelson-Piercy C. Informa Healthcare (2010), “Παθολογία της κύησης” - Σαλαμαλέκης Ε. Mendor Editions (2008).

Η συγγραφή, επιμέλεια και έκδοση του εγκόλπιου πραγματοποιήθηκε με τους συνεργάτες μου κ.κ. Ηλία Χιντιπά και Βασίλειο Σιούλα. Στο συντονισμό της έκδοσης συνέβαλε αποφασιστικά η Διευθύντρια του «ΓΑΙΑ», κ. Έφη Βλαχοκώστα, ενώ αμέριστη υπήρξε όπως πάντοτε η υποστήριξη του Διευθύνοντα Συμβούλου του «ΓΑΙΑ» κ. Βασίλη Αποστολόπουλου.

 

 

 

 

 

 


Οι Ιατροί - Συνεργάτες του ΓΑΙΑ μπορούν να προμηθευτούν την έντυπη μορφή του εγχειριδίου στο Γραφείο της Επιστημονικής Διεύθυνσης ΓΑΙΑ, Κηφισίας 56 και Δελφών (Κτίριο Βωβού) στον 1ο όροφο.

Για περισσότερες πληροφορίες:
τηλ: 210 - 68 62 626,
email: e.salamalekis@iatriko.gr