ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΚΕΤΩΝ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

Η ΓΑΙΑ, παράλληλα με τους διακεκριμένους και έμπειρους επιστήμονες που τη στελεχώνουν, καθώς και το άρτιο εκπαιδευμένο νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, έχει εξασφαλίσει τον αρτιότερο τεχνολογικό εξοπλισμό που έχει να επιδείξει η σύγχρονη ιατρική επιστήμη.

Έχοντας μία σύγχρονη αντίληψη για την παροχή υπηρεσιών υγείας, δείχνοντας προσήλωση στις ιδιαίτερες ανάγκες των ασθενών και σεβασμό στη γυναίκα που κυοφορεί, η ΓΑΙΑ διαφοροποιείται από τα άλλα αντίστοιχα μαιευτήρια, διαθέτοντας, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερα ευρύχωρες αίθουσες ωδινών και μαιεύσεων που απολαμβάνουν φυσικού φωτισμού και συμβάλλουν στη θετική ψυχολογία της μέλλουσας μητέρας.