ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  • Νεογνολογικό Τμήμα

Στο Νεογνολογικό τμήμα πραγματοποιείται από έμπειρους εξειδικευμένους επιστήμονες Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών. Το πρόγραμμα αφορά  την κλινική εξέταση της όρασης, της ακοής, των ισχίων του νεογνού και την εργαστηριακή ανίχνευση κληρονομικών νοσημάτων.

Σκοπός των ελέγχων αυτών είναι η έγκαιρη ανίχνευση συγγενών ανωμαλιών οι οποίες συνήθως δεν παρουσιάζουν συμπτώματα αλλά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην υγεία του παιδιού στην πορεία της ζωής του. Έχοντας πρώιμα εντοπίσει κάποιο πρόβλημα ή δυσλειτουργία δίνεται η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί στο αρχικό του στάδιο, εξασφαλίζοντας, τις περισσότερες φορές αποτελεσματική θεραπεία.

  • Καρδιολογικό Τμήμα

Το Καρδιολογικό τμήμα διαθέτει υπερσύγχρονα ιατρικά μηχανήματα τελευταίας γενιάς και παρέχει υψηλού επιπέδου καρδιολογική υποστήριξη σε όλες τις εγκύους και ασθενείς που πάσχουν από ειδικά καρδιολογικά νοσήματα. Οι καρδιολόγοι του τμήματος αυτού είναι ειδικά εκπαιδευμένοι για τον προεγχειρητικό έλεγχο των επιτόκων και των γυναικολογικών ασθενών.

  • Ιατρικές Απεικονίσεις

Στο Τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων διενεργούνται όλα τα είδη των απεικονιστικών εξετάσεων (συνήθεις ακτινολογικές εξετάσεις, αξονική τομογραφία, μαγνητική τομογραφία, υστεροσαλπιγγογραφία). Ειδικότερα πραγματοποιούνται μαγνητικές τομογραφίες στη διάρκεια της εγκυμοσύνης σε περιπτώσεις παθολογικών καταστάσεων του εμβρύου.

Στον τομέα των ιατρικών απεικονίσεων υπάγονται: το Ακτινοδιαγνωστικό τμήμα, το Τμήμα Υπερήχων, ο Ψηφιακός Μαστογράφος, ο  Αξονικός Τομογράφος, ο Μαγνητικός Τομογράφος και το Τμήμα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας.

  • Εργαστηριακός Τομέας

Ο Εργαστηριακός τομέας περιλαμβάνει τα Κεντρικά Εργαστήρια, το Παθολογοανατομικό, το Κυτταρολογικό (PAP TEST) και το Τμήμα Περιγεννητικής Παθολογοανατομίας.