ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΑΙΑ 2016-2017

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο 7ο κατά σειρά επιστημονικό πρόγραμμα της ΓΑΙΑ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης με στόχο να μεταδώσουν γνώσεις και εμπειρία έγκριτων ομιλητών στους νεώτερους κυρίως συναδέλφους.

Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των σύγχρονων ιατρών αποτελεί προϋπόθεση για την ορθή άσκηση της Ιατρικής και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας στη μητέρα και το παιδί, δεδομένου ότι οι εξελίξεις στην πρόληψη, διάγνωση αλλά κ αι θεραπευτική αντιμετώπιση των νοσημάτων έχουν πια καταιγιστικό ρυθμό.

Τα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της ΓΑΙΑ μοριοδοτούνται και αυτή τη χρονιά από την Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρία. Στο επιστημονικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται τα Σεμινάρια Μαιών και Μαιευτών, που έχουν πλέον καθιερωθεί να πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο. Στα σεμινάρια αυτά συμμετέχουν ως ομιλητές Μαίες και Γυναικολόγοι, που αναπτύσσουν κυρίως πρακτικά θέματα από όλο το φάσμα της ειδικότητάς μας.

Θα είναι μεγάλη χαρά να παρακολουθήσετε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της «ΓΑΙΑ» και να συζητήσουμε μαζί τους καθημερινούς προβληματισμούς μας στην άσκηση της Μαιευτικής - Γυναικολογίας.

Καθηγητής Ε. Ε. Σαλαμαλέκης
Επιστημονικός Διευθυντής ΓΑΙΑ