ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΥΗΣΕΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Η κύηση υψηλού κινδύνου (High Risk Pregnancy) αποτελεί τομέα της Εμβρυομητρικής Ιατρικής, ο οποίος έχει ως αντικείμενο την αντιμετώπιση παθολογικών καταστάσεων της μητέρας κατά τη διάρκεια της κύησης.

Πρόκειται για παθήσεις που είτε προϋπάρχουν, είτε προκύπτουν κατά την κύηση. Ο ρόλος του εξειδικευμένου γυναικολόγου εντοπίζεται στην όσο το δυνατόν εγκυρότερη ενημέρωση της εγκύου για τους κινδύνους που πιθανόν να αντιμετωπίσει αυτή και το έμβρυο κατά την κύηση, καθώς και για το πώς μπορεί η ίδια η κύηση να επηρεάσει την πορεία της νόσου.