ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

  • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  • ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
  • ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
  • ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
  • ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
  • ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • ΤΜΗΜΑ CHECK UP
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ