ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΙ ΥΠΕΡΗΧΟΙ

Στο Τμήμα Μαιευτικών Υπερήχων πραγματοποιούνται υπερηχογραφήματα που αναφέρονται στη βιομετρία του εμβρύου και γενικά στην επιβεβαίωση της ομαλής πορείας της εγκυμοσύνης. Τα βασικά υπερηχογραφήματα που πραγματοποιούνται αναφέρονται στη διάγνωση:

  • της αρχόμενης κύησης,
  • της εξωμήτριας κύησης,
  • της επαπειλούμενης αποβολής,
  • της παλίνδρομης κύησης,
  • της παρουσίας δίδυμης-πολύδυμης κύησης,
  • του προδρομικού πλακούντα.

καθώς και στην εκτίμηση της ανάπτυξης του εμβρύου. Τα υπερηχογραφήματα γίνονται από έμπειρους και εξειδικευμένους γυναικολόγους με τη χρήση τελευταίας τεχνολογίας μηχανημάτων (4D-υπέρηχοι).


Τηλ. Επικοινωνίας 210 – 69.91.200