ΜΑΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Στον Μαιευτικό Τομέα  λειτουργούν:

Επίσης σε ανάπτυξη βρίσκονται: Τμήμα καθ’ έξιν αποβολών, Τμήμα Διατροφικής Υποστήριξης και Διατροφολογίας.