ΠΑΙΔΟΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ / ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΙ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Το Τμήμα Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας προσφέρει μία ολοκληρωμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση σε όλα τα γυναικολογικά προβλήματα που εμφανίζονται ή/και διαγιγνώσκονται από τη νεογνική μέχρι και την εφηβική ηλικία.

Παρέχει με ιδιαίτερη λεπτότητα και ευαισθησία μία προσεκτική και εξειδικευμένη προσέγγιση σε όλο το φάσμα της γυναικολογικής φροντίδας των παιδιών και των νέων κοριτσιών, δημιουργώντας μία ουσιαστική σχέση εμπιστοσύνης και επικοινωνίας.

Γνώμονας της εξειδικευμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης προσέγγισης του νεαρού κοριτσιού είναι η εδραίωση μίας θεμελιώδους σχέσης - ζωής που θα διασφαλίσει τη γυναικολογική υγεία του νεαρού κοριτσιού και μακροπρόθεσμα τη σεξουαλική ολοκλήρωση και την αναπαραγωγική ικανότητα της ενήλικης γυναίκας.