ΤΜΗΜΑ ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ LASER

Στο Τμήμα Κολποσκοπήσεων και Εφαρμογών laser πραγματοποιούνται προληπτικές εξετάσεις που αφορούν στον καρκίνο του τραχήλου, του κόλπου και του αιδοίου (paptest). Επίσης, πραγματοποιούνται κολποσκοπήσεις και βιοψίες τραχήλου, ενώ διερευνώνται και αντιμετωπίζονται όλες οι μορφές δυσπλασίας του τραχήλου. Οι επεμβάσεις που πραγματοποιούνται είναι:

  • laserκωνοειδής εκτομή τραχήλου (lasercone)
  • κωνοειδής εκτομή τραχήλου με χρήση αγκύλης διαθερμίας (LLETZ)
  • κωνοειδής εκτομή τραχήλου με χρήση βελόνας (NETZ)
  • laserεξάχνωση βλαβών αιδοίου-κόλπου-τραχήλου
  • διαθερμοπηξία βλαβών αιδοίου-κόλπου-τραχήλου
  • κρυοθεραπεία βλαβών αιδοίου-κόλπου-τραχήλου

Tηλ. Επικοινωνίας 210 – 69.91.209