ΥΠΕΡΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΟΚΕΤΩΝ

Στις 13 ιδιαίτερα ευρύχωρες αίθουσες τοκετών, που απολαμβάνουν φυσικού φωτισμού, λειτουργούν σύγχρονα μηχανήματα παρακολούθησης των επιτόκων, καθόλη τη διάρκεια του τοκετού. Μαίες, εκπαιδευμένες στο χειρισμό των καρδιοτοκογράφων, που είναι τα βασικά μηχανήματα παρακολούθησης του εμβρύου, βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της επιτόκου. Οι αίθουσες είναι, επίσης, εξοπλισμένες με κινητές μονάδες ανανήψεων των νεογνών, τις οποίες χειρίζονται έμπειροι νεογνολόγοι.